Norske Officerers Pistolklub

Norske Officerers Pistolklub

Banene er åpne

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 27. Apr 2021

Bærum kommune har gått fra regionalt tiltaksnivå A til B og åpner fra mandag 26. april for utendørs trening for voksne. Terminlisten blir løpende oppdatert, følg med på denne.

Konkurranser er gjennomføres iht gjeldende regler.

NB! De vanlige smittevernreglene gjelder selvsagt.


0 Kommentar

Alle baner er stengt!

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 17. Mar 2021

Norges Skytterforbund (NSF) ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger råd og pålegg fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater i utgangspunktet aktivitet på medlemsklubbenes skytebaner så lenge man følger NIFs fellesidrettslige smittevernveileder, NSFs særidrettslige koronavettregler som er skissert under og lokale tiltak i kommunen der man bor.

Oppdatering 17. mars: Alle kommuner i Viken fylke og andre kommuner med høyt smittepress må nå følge de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) etter en økning av koronasmitte. Bor du i en av kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, er det IKKE tillatt med organisert idrett.

For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner for medlemmer av NIF, altså klubb i NSF. Vi oppfordrer alle våre medlemmer i de berørte kommunene til å respektere dette. Toppidrett gis heller ikke unntak i de kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, slik bestemmelsene er per i dag. Tiltaksnivå A gir også strenge anbefalinger på forflytning, så vi oppfordrer til å ikke bevege seg ut av de berørte kommunene for å skyte andre steder.

https://www.skyting.no/2021/03/17/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/


0 Kommentar

Terminliste 2021

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 1. Mar 2021

Terminlisten for 2021 er nå lagt ut. Alle aktivitetene vil bli tilpasset de til enhver tid gjeldende smittevern tiltak. 


Hvis det ikke er forenelig med smitteverntiltakene å arrangere aktivitetene vil vi flytte eller avlyse aktiviteter. Avlyste aktiviteter vil bli markert med avlyst i terminlisten. 


Styret oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på gjeldende smitteverntiltak og følge disse. For våre medlemmer vil dette gjelde både for Bærum kommune som vår bane ligger i og for egen bosteds kommune. 


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte 2021

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 17. Jan 2021

I henhold til klubbens lover skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet for 2021 er berammet til:

Lørdag 27. Februar 2021 klokken 12:00 på NOP sin feltbane nr 1

Dagsorden ifølge NOP`s lover §9:

 • Årsmelding for 2020
 • Regnskap for 2020 i revidert stand
 • Budsjett for 2021
 • Fastsettelse av kontingent for 2021
 • Fastsettelse av styregodtgjørelse
 • Valg

For å kunne avholde årsmøtet ihht. Covid19 regler gjennomføres møtet ute med 2 meters avstand på feltbane #1. Siden møtet blir ute ønsker vi også å holde det så kort som mulig, slik at premieutdeling utsettes til senere i år, evt til neste ordinære årsmøte.


Vi oppfordrer også at de som ønsker tar med egen campingstol e.l. om de ønsker å sitte under møtet.

 

Det vil ikke bli noe servering av mat under møtet.

 

Vennlig hilsen 

Styret i NOP


0 Kommentar

Covid-19 oppdatering

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 2. Nov 2020

Covid-19 oppdatering

I lys av de nye nasjonale og lokale føringer rundt Covid-19 situasjonen ser styret seg nødt til å stoppe hyttevert ordningen inntil nærmere melding blir gitt. Dette innebærer at klubb hytten fra 1. november blir helt stengt for sosial aktivitet inne, og det vil ikke være noe hyttevert. Det er fremdeles tillatt å bruke toalett eller hente materiell i hytten.

Denne stengingen vil også innebære at det blir svært begrenset mulighet for å låne våpen.

Tidligere Covid-19 retningslinjer rundt egen- og organisert trening er fremdeles gjeldene med det unntak at klubben ikke har anledning å plassere ut håndsprit. Slik at medlemmer må selv ha med håndsprit når de skal trene

Retningslinjer organisert trening

 1. Hold minimum 1m avstand til andre
 2. Det skal være en navngitt ansvarlig for treningen
 3. Det skal føres logg over alle deltakere på trening med navn, dato og telefonnummer
 4. Bruk håndsprit ved ankomst og etter å ha behandlet utstyr på banen
 5. Maks 10 personer samtidig på trening inkludert ansvarlig/trener
 6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte, dette gjelder også klubbvåpen.

 Retningslinjer egentrening

 1. Hold minimum 1m avstand til andre som trener
 2. Skriv deg inn i loggboken på skytebanen
 3. Bruk håndsprit med ankomst og etter å ha behandlet utstyr på banen
 4. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte, dette gjelder også klubbvåpen.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline