Norske Officerers Pistolklub

Norske Officerers Pistolklub

Innkalling til årsmøte 2021

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 17. Jan 2021

I henhold til klubbens lover skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet for 2021 er berammet til:

Lørdag 27. Februar 2021 klokken 12:00 på NOP sin feltbane nr 1

Dagsorden ifølge NOP`s lover §9:

  • Årsmelding for 2020
  • Regnskap for 2020 i revidert stand
  • Budsjett for 2021
  • Fastsettelse av kontingent for 2021
  • Fastsettelse av styregodtgjørelse
  • Valg

For å kunne avholde årsmøtet ihht. Covid19 regler gjennomføres møtet ute med 2 meters avstand på feltbane #1. Siden møtet blir ute ønsker vi også å holde det så kort som mulig, slik at premieutdeling utsettes til senere i år, evt til neste ordinære årsmøte.


Vi oppfordrer også at de som ønsker tar med egen campingstol e.l. om de ønsker å sitte under møtet.

 

Det vil ikke bli noe servering av mat under møtet.

 

Vennlig hilsen 

Styret i NOP


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline