Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 17. Jan 2021

I henhold til klubbens lover skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet for 2022 er berammet til:

Onsdag 23. Februar 2022 klokken 19:00 i OSS sin klubbhytte

Dagsorden ifølge NOP`s lover §9:

  • Årsmelding for 2021
  • Regnskap for 2021 i revidert stand
  • Budsjett for 2022
  • Fastsettelse av kontingent for 2022
  • Fastsettelse av styregodtgjørelse
  • Valg

Møtet avsluttes med premieutdeling for sesongen 2020 og 2021 samt sosialt samvær. For lettere å kunne beregne behov for servering ber vi om at en melder seg på årsmøtet, ved epost til styret@nop.no eller direkte til et styremedlem.

 

Dersom smittevern situasjonen tilsier at vi ikke kan avholde møtet som planlagt, vil vi gjennomføre møtet på tilsvarende måte som i fjor.  Tid og sted vil bli gjort kjent dersom det blir behov for dette.

 

Vennlig hilsen 

Styret i NOP


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.