Skytegrupper i NOP

Vi har en egen Facebook side der du kan få mer informasjon om fra de ulike gruppene. 

Militær / NSF

Gruppen skal organisere og administrere skytedisipliner underlagt Forsvaret og gi offiserer mulighet til å vedlikeholde sine skyteferdigheter. 

Hovedvåpenet er Tjenestepistol eller Tjenesterevolver . Tjenestepistolen følger reglene for ISSF-grovpistol med følgende forskjeller: Kaliberet er minimum 9mm. Våpnet skal til en hver tid være i stand til å skyte standard, mantlet stridsammunisjon. Kun flate uprofilerte skjefter tillates. Bandasjering av skjeftet er forbudt. For revolver er minimums- kaliberet .38. Fordypninger for fingrene i skjeftes forkant tillates f.o.m. sesongen 2003 da disse leveres standard fra de fleste våpenprodusenter

Gruppen gjennomfører to årlige skyting om Forsvarsdepartementets program og Skarpskyttermerket. NOP har avtale med Forsvaret om å arrangere disse øvelsene. På denne måten kan også reservebefal oppnå godkjente prøver årlig og på denne måten kvalifisere seg for Skarpskyttermerket i gull og Forsvarsministerens premie.

Denne gruppen har også ansvaret for aktiviter som skyter program underlagt Norges Skytterforbund. Denne skytingen består av to hoveddeler: De internasjonale baneøvelsene (ISSF) og de nasjonale feltprogrammene. Våpen som benyttes til disse programmene må til tilfredstille de gjeldende kravene iht NSF / ISSF sine regler.  

Militærgruppen er arrangør av de fleste Torsdagsstevner.


Dynamisk sportsskyting

NOP gruppe Dynamisk Sportsskyting er tilknyttet Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN). Gruppen har de siste årene blitt en stor gruppe med høy aktivitet og har i dag litt over 100 medlemmer, hvorav 30-35 er svært aktive. 

Facebook brukes for å legges ut informasjon om treningstider og klubbstevner. Dersom du er interessert og er dynamisk skytter, ta kontakt med Oppmann Dynamisk for å bli lagt til Facebook-gruppen.

NOP arrangerer med jevne mellomrom sikkerhetskurs i Dynamisk Sportsskyting for våre medlemmer. Ta kontakt med Oppmann Dynamisk for informajson om kurs dato. 

For erverv av våpen til DSSN sine programmer henvises det til gjeldende retningslinjer for erverv av våpen til DSSN sine programmer. Skjema for erverv av våpen finner du under fanen "Til nedlasting" og kan kan lastes ned når du er innlogget.

For ytterligere informasjon om Dynamisk Sportsskyting henvises det til DSSN.no


NOP dynamisk gruppe rutiner for aktiviteter og uttak til matcher finner du her:  Rutiner for NOP dynamisk gruppe.pdf


Svartkrutt

Svartkruttskyting er en idrettsgren i fremgang både i Norge og over hele verden ellers. Presisjonen er meget bra i de fleste svartkruttvåpen, men det kan ta lang tid å komme frem til en riktig ladning, med rett kule. Ofte kan svarkruttvåpen være like presise som moderne våpen som bruker røyksvakt krutt. 

Svartkruttvåpen har heller ikke den voldsomme rekylen man skulle tro når man ser all røyken og flammene som kommer når man skyter. Å skyte med svartkruttvåpen er gøy. 

Svartkruttskyting er skyteformen for oss som liker røyk, flammer og lukten av krutt. Vi benytter hovedsakelig perkusjonsrevolvere. Disse er replika av våpen fra perioden rundt den amerikanske borgerkrig. Dette er en morsom og billig skyteform. 


Svartkruttpistoler
Enkeltskuddspistoler hører til de eldste våpnene som ble laget. Pistoler med luntelås eller flintlås er ganske krevende å skyte med da det tar en hvis tid fra man trekker i avtrekkeren til kruttet er antent og kula skutt ut. 

Perkusjonsrevolvere
Perkusjonsrevolvere er vel den typen håndvåpen det skytes mest med når det gjelder svartkrutt i Norge og NSU. Den største klassen er Mariette, der man skyter med moderne replika av de gamle revolverne. 

Patronrevolvere
Enhetspatronen ble oppfunnet mot slutten av svartkruttets glansdager like før det moderne røyksvake kruttet ble oppfunnet. 

Perkusjonsrevolvere
Perkusjonsrevolvere hadde sin glansperiode fra 1830-tallet og frem til slutten av 1860-tallet da enhetspatronen av metall ble tatt i bruk og gjorde ladning av våpen med løst krutt upraktisk og umoderne.