Norske Officerers Pistolklub

Norske Officerers Pistolklub ble stiftet i 1922 og består hovedsaklig av medlemmer med forsvarsbakgrunn, eller med bakgrunn fra politiet.

NOP er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund og Bærum Idrettskrets.

I tillegg til militærpistolgruppen har vi en egen gruppe tilknyttet Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) og en egen gruppe for svartkruttskyting.


Adresser til styret og oppmenn i NOP

E- post til klubben:
post@nop.no
Banemester: 
banemester@nop.no 

Styret

Formann  Fenr. Tormod Strandtlf. 95048911
NestformannLt. Thor Grannæstlf. 90082064
Sekretær Øivind Brekketlf. 99439145
Kasserer Fenr. Geir Herdaltlf. 97182164
Banemester Sondre Nervoldtlf. 91517423
Ass. banemester     Lt. Yngve Stigumtlf. 90572627
1. Styremedlem / Seremonimester  Lt. Kjetil Edvardsen    tlf. 90787587
2. Styremedlem     Maj. Espen Fiskebeck    tlf. 48245691
3. Styremedlem / Webmaster Kapt. Jens Berentzentlf. 98228462Oppmenn

Oppmann Militær  Lt. Thor Grannæs tlf. 90082064  militar@nop.no
Oppmann Dynamisk  Maj. Espen Fiskebeck     tlf. 48245691  dynamisk@nop.no
Oppmann Svartkrutt  Kapt. Arne Thorvaldsen tlf. 91758767  svartkrutt@nop.no