Norske Officerers Pistolklub

Norske Officerers Pistolklub ble stiftet i 1922 og består hovedsaklig av medlemmer med forsvarsbakgrunn, eller med bakgrunn fra politiet.

NOP er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund og Bærum Idrettskrets.

I tillegg til militærpistolgruppen har vi en egen gruppe tilknyttet Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) og en egen gruppe for svartkruttskyting.


NOPs lov ble oppdatert på årsmøtet i 2024 og siste versjon finner du her: 2024_NOP_Lov.pdf


Adresser til styret og oppmenn i NOP

E- post til klubben:
post@nop.no
Banemester: 
banemester@nop.no 


Styret

Leder Fenr. Tormod Strand95048911
NestlederLt. Thor Grannæs90082064
Sekretær Øivind Brekke99439145
Kasserer Fenr. Geir Herdal97182164
Banemester Sondre Nervold91517423
1. Styremedlem / Seremonimester  Lt. Kjetil Edvardsen    90787587
2. Styremedlem     Oblt. Espen Fiskebeck    48245691
3. Styremedlem / Webmaster Kapt. Jens Berentzen98228462


Oppmenn

Oppmann Militær  Lt. Thor Grannæs90082064  militar@nop.no
Oppmann Dynamisk  Oblt. Espen Fiskebeck    48245691  dynamisk@nop.no
Oppmann Svartkrutt  Kapt. Arne Thorvaldsen91758767  svartkrutt@nop.no


NOPs Kontrollorgan - Råd og Ordenskollegium (KRO)

LederFenr. Bård F. Hansen 
41436436
MedlemKapt. Jon Winge
41436436
MedlemLt. Halvor Ajer
91813387
VaramedlemLt. Jan Erik Herregarden
91789535


NOPs valgkomite

LederTony Wangdu Ottestad
95194210
MedlemEnzo Beschi
91758198
VaramedlemCamilla Elizabeth Dahlin
47379033