Skytebanene

Etter avtale med Norges Skytterforbund leier NOP seksjon 1 på Løvenskioldbanens pistolanlegg. 

Banen står til disposisjon for klubben utenom tidsrommet kl 0800 til 1600 mandag til fredag, og hele lørdag. Søndag og helligdager er skytefrie dager på Løvenskioldanlegget. Dvs at Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag er skytefrie dager på banen.


Mandag til fredag kl 0800 til 1600 har NSF forbeholdt seg rett til å leie ut til Forsvaret eller Politiet to overbygde baner og en feltbane. MRK! En overbygget bane skal alltid stå til disposisjon for medlemmer av pistolklubbene på Løvenskioldbanen.
(Presisering: Feltbane 1,2 og 3 er leid ut til Politiet i tidsrommet 0800-1600 på ukedagene)

 

Se NSFs side for oppdatert skytebaneinstruks og skytetider som gjelder for pistolbanene: https://www.skyting.no/lovenskioldbanen/


NB! Alle rydder etter seg på banen og i skyteboden etter ferdig skyting! 
Rydding innebærer å fjerne hylser, lappe skiver og sette skiver tilbake i boden. Har du brukt tønner eller vegger så skal disse settes tilbake på plass.
Hvis alle gjør dette så blir det en hyggeligere opplevelse for alle. Tenk ikke bare på deg selv, men også på de som kommer etter deg!

 

GPS (WGS84):    59.96152º N, 10.57201º Ø      eller      59° 57′ 41.5″N, 10° 34′ 19.2″Ø