Skytebanene

Etter avtale med Norges Skytterforbund leier NOP seksjon 1 på Løvenskioldbanens 25m pistolanlegg. 


Banen står til disposisjon for klubben mellom kl 16:00 og 21:00 mandag til fredag, og mellom 08:00 og 18:00 på lørdager. Søndag og helligdager er skytefrie dager på Løvenskioldanlegget. 


NOPs feltbaner er leid ut mellom 08:00 og 16:00 mandag til fredag. 

 

Se NSFs side for oppdatert skytebaneinstruks og skytetider som gjelder for pistolbanene: https://www.skyting.no/lovenskioldbanen/


NB! Alle rydder etter seg på banen og i skyteboden etter ferdig skyting! 
Rydding innebærer å fjerne hylser, lappe skiver og sette skiver tilbake i boden. Har du brukt tønner eller vegger så skal disse settes tilbake på plass.
Hvis alle gjør dette så blir det en hyggeligere opplevelse for alle. Tenk ikke bare på deg selv, men også på de som kommer etter deg!

 

GPS (WGS84):    59.96152º N, 10.57201º Ø      eller      59° 57′ 41.5″N, 10° 34′ 19.2″Ø