FDs premie / Skarpskyttermerket (MC)

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub

Tid


Beskrivelse

Egil Gulliksen