AVLYST - Julefelt Svartkrutt

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub

Tid


Beskrivelse

Avlyst pga nye smittetiltak. Arne