HVPF leier Fb2

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub