HVPF leier Fb3

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub