HVPF leier FB2

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub

Tid


Beskrivelse

Feltbane 2 (Folke)