Feltstevne

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub

Tid


Beskrivelse

Alle feltbaner (Arne)