Svartkrutt feltstevne

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub