FDs premie/Skarpskyttermerket

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub

Tid


Beskrivelse

NROF Innvitert

Egil Gulliksen