NROF Leier FB 3

Arrangør: Norske Officerers Pistolklub