Nytt medlem

NB! Vi beklager, men vi har for tiden delvis inntaksstopp da vi ikke har kapasitet til å ta inn flere nye medlemmer. Unntaket er dersom du har en referanseperson i NOP og allerede har sikkerhetskurs. Vi ønsker helst at du kan referer til et av styremedlemmene eller et aktivt medlem som er kjent av styret. Oppfyller du disse kravene så send inn søknadskjemaet. Vi har for tiden ikke mulighet til å akseptere søknader fra medlemmer som skyter for andre klubber og ønsker treningsmedlemskap i NOP. Alle som ønsker medlemskap må på forhånd betale et behandlings/innmeldingsgebyret som for tiden er på kr 300,-. Dette beløpet refunderes ikke uansett utfall av søkeprosessen. Gebyret betales til konto 78780619626 ,Norske Officeres Pistolklub, Pb.92, Sentrum, 0101 Oslo. Søknader blir behandlet en gang pr måned. Medlemskontingenten sendes ut pr. e-post, det er derfor viktig at du har en gyldig e-post adresse også i fremtiden, og holder oss oppdatert ved endringer. Medlemskontigenten inkluderer også medlemskap i NSF. I tillegg krever NOP inn kontingent for de medlemmene som ønsker tilknytning til NSU (Norsk Svartkrutt Union). Medlemmer med gjennomført kurs i Dynamisk Sportsskyting vil bli meldt inn i DSSN. DSSN krever inn kontigenten på egen hånd. NB! Dersom du er medlem i en annen skytterklubb som er tilknyttet NSF må du legge inn en kommentar om dette. NB! Husk å påføre referanseperson i NOP i kommentar feltet. Referanseperson bør være et styremedlem.

*Påkrevd felt

*Født:

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.