Covid-19 oppdatering

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 2. Nov 2020

Covid-19 oppdatering

I lys av de nye nasjonale og lokale føringer rundt Covid-19 situasjonen ser styret seg nødt til å stoppe hyttevert ordningen inntil nærmere melding blir gitt. Dette innebærer at klubb hytten fra 1. november blir helt stengt for sosial aktivitet inne, og det vil ikke være noe hyttevert. Det er fremdeles tillatt å bruke toalett eller hente materiell i hytten.

Denne stengingen vil også innebære at det blir svært begrenset mulighet for å låne våpen.

Tidligere Covid-19 retningslinjer rundt egen- og organisert trening er fremdeles gjeldene med det unntak at klubben ikke har anledning å plassere ut håndsprit. Slik at medlemmer må selv ha med håndsprit når de skal trene

Retningslinjer organisert trening

 1. Hold minimum 1m avstand til andre
 2. Det skal være en navngitt ansvarlig for treningen
 3. Det skal føres logg over alle deltakere på trening med navn, dato og telefonnummer
 4. Bruk håndsprit ved ankomst og etter å ha behandlet utstyr på banen
 5. Maks 10 personer samtidig på trening inkludert ansvarlig/trener
 6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte, dette gjelder også klubbvåpen.

 Retningslinjer egentrening

 1. Hold minimum 1m avstand til andre som trener
 2. Skriv deg inn i loggboken på skytebanen
 3. Bruk håndsprit med ankomst og etter å ha behandlet utstyr på banen
 4. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte, dette gjelder også klubbvåpen.Løvenskiold banene åpnet igjen

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 1. Apr 2020

Følgende regler er gjeldene for all aktivitet:

 1. Konkurranser/stevner er forbudt
 2. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
 3. Den enkelte er selv ansvarlig får å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand på 2m til andre personer og de generelle hygienerådene.
 4. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
 5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte.
   Dette gjelder også klubbvåpen.
 6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting
 7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen 

Ellers gjelder naturligvis FHI sine generelle råd, og det er viktig å ta vare på medmennesker og vise hensyn!


Vi jobber med å få tilrettelagt slik at det er anitbac på banen, og ønsker med det at alle:

 1. Bruker dette ved ankomst
 2. Desinfiserer håndtak/låser osv. når de drar

NB!

Minner også på at vår leietager har avtale om bruk av alle våre feltbaner på dagtid frem til 16:00, og de vil ha økt aktivitet i tiden fremover. Våre medlemmer må respektere dette og ikke "presse seg inn" på baner selv om de umiddelbart virker til ikke å være i bruk. Om f.eks. feltbaner 1 ikke brukes så kan man spørre høflig om de har intensjon om å bruke den, om ikke så er det naturligvis fult mulig for våre medlemmer å bruke den.

Legger også til at det er mulig å bruke grus banen "nederst" (bane 4), samt vår egen 25m (om disse ikke er i bruk av Politiet).

 

Vennlig hilsen 

Styret i NOP