Alle baner er stengt på søndager

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 4. Jul 2021

NSF har endret reglene for skyting med .22LR på Løvenskiold. Dette medfører at alle våre pistolbaner er stengt for skyting på søndager. 

Banene er åpne

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 27. Apr 2021

Bærum kommune har gått fra regionalt tiltaksnivå A til B og åpner fra mandag 26. april for utendørs trening for voksne. Terminlisten blir løpende oppdatert, følg med på denne.

Konkurranser er gjennomføres iht gjeldende regler.

NB! De vanlige smittevernreglene gjelder selvsagt.
Alle baner er stengt!

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 17. Mar 2021

Norges Skytterforbund (NSF) ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger råd og pålegg fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater i utgangspunktet aktivitet på medlemsklubbenes skytebaner så lenge man følger NIFs fellesidrettslige smittevernveileder, NSFs særidrettslige koronavettregler som er skissert under og lokale tiltak i kommunen der man bor.

Oppdatering 17. mars: Alle kommuner i Viken fylke og andre kommuner med høyt smittepress må nå følge de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) etter en økning av koronasmitte. Bor du i en av kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, er det IKKE tillatt med organisert idrett.

For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner for medlemmer av NIF, altså klubb i NSF. Vi oppfordrer alle våre medlemmer i de berørte kommunene til å respektere dette. Toppidrett gis heller ikke unntak i de kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, slik bestemmelsene er per i dag. Tiltaksnivå A gir også strenge anbefalinger på forflytning, så vi oppfordrer til å ikke bevege seg ut av de berørte kommunene for å skyte andre steder.

https://www.skyting.no/2021/03/17/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/
Terminliste 2021

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 1. Mar 2021

Terminlisten for 2021 er nå lagt ut. Alle aktivitetene vil bli tilpasset de til enhver tid gjeldende smittevern tiltak. 


Hvis det ikke er forenelig med smitteverntiltakene å arrangere aktivitetene vil vi flytte eller avlyse aktiviteter. Avlyste aktiviteter vil bli markert med avlyst i terminlisten. 


Styret oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på gjeldende smitteverntiltak og følge disse. For våre medlemmer vil dette gjelde både for Bærum kommune som vår bane ligger i og for egen bosteds kommune.