INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2023

Postet av Jens Berentzen den 3. Feb 2023

I henhold til klubbens lover skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet for 2023 er berammet til:

 

Onsdag 15. Februar 2023 klokken 19:00 i OSS-Hytta på Løvenskiold.

 

Dagsorden ifølge NOP`s lover §9:

1.             Årsmelding

2.             Regnskap i revidert stand

3.             Budsjett

4.             Fastsettelse av kontingent

5.             Fastsettelse av styregodtgjørelse 

6.             Valg

 

 

Møtet avsluttes med premieutdeling for sesongen og sosialt samvær. 

For lettere å kunne beregne behov for servering ber vi om at en melder seg på årsmøtet, ved epost til styret@nop.no eller direkte til et styremedlem.Siste fra Jens Berentzen