INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2024

Postet av Jens Berentzen den 15. Jan 2024

I henhold til klubbens lover skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet for 2024 er berammet til:

 

Mandag 26. Februar 2024 klokken 19:00 i OSS-Hytta på Løvenskiold.

 

Dagsorden ifølge NOP`s lover §9:      

  1. Årsmelding for 2023
  2. Regnskap for 2023 i revidert stand
  3. Budsjett for 2024
  4. Ny lov for NOP
  5. Fastsettelse av kontingent for 2024
  6. Innkommende forslag
  7. Fastsettelse av styregodtgjørelse
  8. Valg

 Ny utgave av NOP-Lov.pdf

 

Møtet avsluttes med premieutdeling for sesongen og sosialt samvær. 

For lettere å kunne beregne behov for servering ber vi om at en melder seg på årsmøtet, ved epost til styret@nop.no eller direkte til et styremedlem.Siste fra Jens Berentzen