Covid-19 oppdatering

Postet av Norske Officerers Pistolklub den 2. Nov 2020

Covid-19 oppdatering

I lys av de nye nasjonale og lokale føringer rundt Covid-19 situasjonen ser styret seg nødt til å stoppe hyttevert ordningen inntil nærmere melding blir gitt. Dette innebærer at klubb hytten fra 1. november blir helt stengt for sosial aktivitet inne, og det vil ikke være noe hyttevert. Det er fremdeles tillatt å bruke toalett eller hente materiell i hytten.

Denne stengingen vil også innebære at det blir svært begrenset mulighet for å låne våpen.

Tidligere Covid-19 retningslinjer rundt egen- og organisert trening er fremdeles gjeldene med det unntak at klubben ikke har anledning å plassere ut håndsprit. Slik at medlemmer må selv ha med håndsprit når de skal trene

Retningslinjer organisert trening

  1. Hold minimum 1m avstand til andre
  2. Det skal være en navngitt ansvarlig for treningen
  3. Det skal føres logg over alle deltakere på trening med navn, dato og telefonnummer
  4. Bruk håndsprit ved ankomst og etter å ha behandlet utstyr på banen
  5. Maks 10 personer samtidig på trening inkludert ansvarlig/trener
  6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte, dette gjelder også klubbvåpen.

 Retningslinjer egentrening

  1. Hold minimum 1m avstand til andre som trener
  2. Skriv deg inn i loggboken på skytebanen
  3. Bruk håndsprit med ankomst og etter å ha behandlet utstyr på banen
  4. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte, dette gjelder også klubbvåpen.